Việt Nam tái chế (VRP)

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

   Trong sinh hoạt của mỗi con người, mỗi gia đình trong xã hội thì hằng ngày luôn có một lượng rác thải ra môi trường. Đặc biệt ở các thành phố lớn, các khu dân cư đông đúc thì lượng rác thải ra mỗi ngày có thể nói là cực kỳ khổng lồ gồm đủ thứ các loại rác từ không độc hại hay độc hại cho đến rác y tế. Chính vì vậy mà nhu cầu cần có người thu gom, tiêu hủy, xử lý rác mỗi ngày tránh gây ô nhiễm môi trường là việc cần thiết nhất.

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại


   Việc xử lý trước khi tiêu huỷ và xử lý khác đối với các chất thải rắn và không rắn không độc hại, như:
                                                   

+ Hoạt động của các khu đất dùng cho tiêu huỷ rác thải không độc hại.
+ Tiêu huỷ rác thải không độc hại bằng cách đốt cháy hoặc thiêu huỷ hoặc bằng các phương pháp khác có hoặc không có dẫn đến sản xuất điện hoặc hơi nước, các nhiên liệu thay thế, khí đốt sinh học, tro hoặc các sản phẩm cho mục đích sử dụng khác.
+ Xử lý rác thải hữu cơ để tiêu huỷ. 
+ Sản xuất phân compot từ chất thải hữu cơ. 
Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi:
Hãy liên hệ: (024) 3632 0328
Đặt dịch vụ
Đặt dịch vụ thành công
Dịch vụ khác