Việt Nam tái chế (VRP)

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

   Ngoài việc phải xử lý và tiêu hủy các loại rác thải không độc hại thì việc xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại là điều không thể không nhắc đến vì nếu không xử lý ngay nó sẽ gây hại cho môi trường và đặc biệt là gây hại cho con người.
                                          

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

   Nhóm này gồm: Việc lọc bỏ xử lý trước khi đưa vào tiêu huỷ các chất thải độc hại dạng rắn và không rắn, gồm các chất thải như chất gây nổ, chất gỉ sét, dễ cháy, chất độc, kích thích, chất gây ung thư, chất phá huỷ dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường.

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác

                                               

   Nhóm này gồm:
- Hoạt động của các phương tiện xử lý rác thải độc hại.
- Xử lý và tiêu huỷ các động vật sống và chết bị nhiễm độc và các chất thải gây bệnh khác.
- Thiêu huỷ rác thải độc hại.
- Tiêu huỷ các hàng hoá đã qua sử dụng như tủ lạnh để Loại trừ các chất thải gây hại.
- Xử lý, tiêu huỷ và cất giữ các chất thải hạt nhân phóng xạ như:
+ Xử lý và tiêu huỷ các chất thải phóng xạ đang chuyển trạng thái tức là những chất đang phân huỷ trong quá trình vận chuyển từ bệnh viện.
+ Đóng gói, chuẩn bị các điều kiện và các hoạt động xử lý khác đối với chất thải hạt nhân để cất giữ.
Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi:
Hãy liên hệ: (024) 3632 0328
Đặt dịch vụ
Đặt dịch vụ thành công
Dịch vụ khác