Việt Nam tái chế (VRP)

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải

   Tại Việt Nam, với sự gia tăng dân số và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề sản xuất đã làm gia tăng nhanh lượng chất thải rắn phát sinh. Chất thải rắn tăng nhanh về số lượng, với thành phần ngày càng phức tạp đã và đang gây khó khăn cho công tác quản lý, xử lý hiện nay.

   Ngành nghề xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải gồm: Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học; làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển.

   Ngành này gồm: Việc cung cấp dịch vụ khắc phục hậu quả, như việc dọn sạch các khu vực và các toàn nhà hư hỏng, khu mỏ, đất, mặt nước và nước ngầm bị ô nhiễm.
                                         

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

   Nhóm này gồm:
- Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học.
- Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, gồm cả nhà máy và khu hạt nhân.
- Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học.
- Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển.
- Huỷ bỏ amiang, sơn chì và các vật liệu độc khác.
- Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi:
Hãy liên hệ: (024) 3632 0328
Đặt dịch vụ
Đặt dịch vụ thành công
Dịch vụ khác