Việt Nam tái chế (VRP)

Thu gom rác thải độc hại

   Khi xã hội con người ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng cao hơn bắt buộc nhiều ngành nghề phải ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, lượng rác thải, chất thải thải ra ngoài môi trường ngày càng nhiều và ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh. Xử lý thu gom chất thải, rác thải nguy hại là một trong những việc rất cần thiết, được chính phủ nhà nước ta rất quan tâm, đưa biện pháp xử lý phù hợp nhằm đem lại hiệu quả xử lý môi trường và bảo vệ môi trường.

   
Chất thải nguy hại là một loại chất thải mà bản chất và tính chất gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho sức khỏe của con người, động vật và môi trường xung quanh. Những loại chất thải này cần phải có phương án xử lý đặt biệt, công nghệ cao, kỹ thuật xử lý đặc biệt hơn nhiều loại chất thải, rác thải sinh hoạt khác gây tổn hại đến sức khỏe của con người. Các chất thải nguy hại có thể phát sinh từ các hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp như rác thải điện tử, chai lọ, thuốc trừ sâu, các loại thuốc bảo vệ thực vật hay các bao bì nilon không bị phân hủy, các loại rác thải y tế,....

Thu gom rác thải độc hại

   Nhóm này gồm: Việc thu gom rác thải độc hại ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất phá huỷ dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường. Nó có thể được phân loại, xử lý, đóng gói và dán nhãn chất thải cho mục đích vận chuyển. 

Thu gom rác thải độc hại khác

   Nhóm này gồm:
- Thu gom các loại rác thải độc hại ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất phá huỷ dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường.
- Thu gom dầu đã qua sử dụng từ tàu thuyền hoặc gara.
- Thu gom rác thải độc hại sinh học.
- Ắc qui đã qua sử dụng.
- Hoạt động của các trạm chu chuyển các chất thải độc hại.

   Việc thu gom các chất thải độc hại cần phải đóng gói bằng bao bì có chất lượng tốt. Bao bì phải được đóng gói kín và ngăn ngừa rò rỉ khi vận chuyển. Không để chất thải nguy hại dính bên ngoài bao bì. Mỗi bao bì phải được kiểm ta nhằm đảm bảo chắc chắn không bị mài mòn, nhiễm bẩn hay hư hại khác. Bao bì có dấu hiệu giảm độ bền không được phép sử dụng. bao bì tiếp xúc với chất độc không tương tác hóa học hay tác động khác.
                                             
Phương pháp thu gom chất thải, rác thải nguy hại
- Thu gom và vận chuyển các chất thải, rác thải nguy hại từ nơi phát sinh đến nơi lưu giữ an toàn để tái chế xử lý.
- Một số phương pháp xử lý rác thải nguy hại như :
• Tái chế rác thải : các loại rác thải nguy hại có thể tái chế như bao nilon, rác thải điện tử,…
• Phương pháp nhiệt : sử dụng các lò đốt rác để xử lý chất thải rắn thành dạng lỏng ,khí, rắn( tro, xỉ) và tỏa nhiệt.
• Phương pháp hóa lý: phương pháp hóa học được dùng để làm thay đổi tính chất và thành phần của chất thải nguy hại, phương pháp vật lý là được dùng để tách pha rắn, lỏng, khí để xử lý chất thải nguy hại thành các hợp chất không nguy hại hay ít nguy hại hơn. Phương pháp này thường được sử dụng để xử lý nước thải, bùn thải.
• Phương pháp sinh học : sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong chất thải ở điều kiện hiếu khí và kỵ khí. Sản phẩm của quá trình hiếu khí là CO2 và H2O, còn đối với quá trình xử lý kỵ khí sản phẩm bao gồm phần lớn là CH4, ngoài ra còn có CO2, H2O, NH3, N2, H2S.

Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi:
Hãy liên hệ: (024) 3632 0328
Đặt dịch vụ
Đặt dịch vụ thành công
Dịch vụ khác