Tên miền (vndomain.net)

Tên miền .edu

Tên miền Quốc tế .edu

       .edu (education - giáo dục) là một tên miền cấp cao nhất dùng chung dùng cho các tổ chức giáo dục, đào tạo, được sử dụng ban đầu tại Hoa Kỳ.

       Ra đời vào tháng 1, năm 1985, .edu là một trong những tên miền cấp cao nhất ra đời sớm nhất, nguyên với mục đích làm tên miền cho các tổ chức, cơ sở giáo dục - đào tạo bất kỳ đâu trên thế giới.

Lịch sử

       Tên miền .edu được triển khai vào tháng 4 năm 1985 dưới dạng tên miền cấp cao chung. Sáu trường đại học là những người đăng ký ban đầu vào tháng đó. 
 
       Cho đến năm 2001, Giải pháp Mạng đóng vai trò là nhà đăng ký cho tên miền .edu theo thỏa thuận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ . Đăng ký tên miền đã được thực hiện miễn phí cho các tổ chức giáo dục. Năm 2001, Bộ Thương mại tham gia vào một thỏa thuận năm năm với Educause làm tổ chức cơ quan đăng ký cho các tên miền .edu. Thỏa thuận với Giáo dục đã được gia hạn thêm một năm năm 2006; tại thời điểm đó, Giáo dục được ủy quyền bắt đầu thu phí hành chính hàng năm cho những người đăng ký.
 
       Tên miền .edu ban đầu được dành cho các tổ chức giáo dục ở bất cứ đâu trên thế giới. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức có được đăng ký .edu đều ở Hoa Kỳ, trong khi các tổ chức giáo dục ngoài Hoa Kỳ thường sử dụng các tên miền cấp quốc gia. Năm 1993, một quyết định quy cho Jon Postel đã giới hạn đăng ký mới trong miền .edu cho các tổ chức giáo dục sau trung học bốn năm. Điều này đã ngăn chặn đăng ký .edu mới của các trường cao đẳng cộng đồng và các tổ chức khác cung cấp ít hơn bốn năm học sau trung học.
 
       Việc thực thi các hạn chế trong những năm 1990 không hoàn toàn hiệu quả. Quản trị trang web của Exploratorium một bảo tàng khoa học ở San Francisco, vào năm 2006 bảo tàng đã có được tên miền .edu vào thời điểm đầu những năm 1990 "khi có khoảng 600 trang web và chỉ có một trang web cho một bảo tàng". Nhà đăng ký Internet của bảo tàng cho phép nó vượt qua các quy tắc đặt tên miền còn tồn tại sau đó bằng cách sử dụng phần mở rộng .edu mặc dù không phải là một tổ chức học thuật và bằng cách sử dụng tên có hơn 12 ký tự. Một số trường cao đẳng cộng đồng được báo cáo đã đăng ký tên .edu sau năm 1993. Năm 1999, một bài báo trên Mother Earth News trích dẫn một thẩm quyền về .edu "Bất cứ ai có 70$ cần thiết đều có thể đăng ký một tên miền .edu và sử dụng nó để lưu trữ bất kỳ loại doanh nghiệp nào trên Internet." 
 
       Năm 2001, tên miền .edu bị giới hạn ở các tổ chức giáo dục sau trung học được Hoa Kỳ công nhận. Những thay đổi sau đó đã mở rộng việc sử dụng nó vượt ra ngoài các tổ chức bốn năm, cho phép đăng ký bởi các trường cao đẳng cộng đồng được công nhận cũng như bởi các hệ thống đại học, các trường cao đẳng cộng đồng và các tổ chức tương tự. 
 
       Từ năm 2004 đến 2011, số lượng tên đăng ký trong tên miền .edu vẫn tương đối ổn định, với hơn 7.000 nhưng ít hơn 8.000 tên được đăng ký tại bất kỳ thời điểm nào.

       Kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2001, chỉ các tổ chức và tổ chức sau trung học được công nhận bởi một cơ quan trong danh sách các cơ quan kiểm định được công nhận trên toàn quốc của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ mới đủ điều kiện để đăng ký tên miền edu. Để đủ điều kiện, một tổ chức phải được đặt tại Hoa Kỳ, được tổ chức hợp pháp tại Hoa Kỳ hoặc được công nhận bởi một cơ quan tiểu bang, lãnh thổ hoặc liên bang Hoa Kỳ. Văn phòng hệ thống đại học, văn phòng quận đại học cộng đồng và các thực thể khác ở Hoa Kỳ được tổ chức để quản lý và quản lý nhiều tổ chức sau trung học được công nhận cũng có thể đăng ký tên miền .edu. Mỗi tổ chức đủ điều kiện được giới hạn đăng ký một tên miền .edu, nhưng các tổ chức cũng có thể sử dụng tên trong các tên miền cấp cao khác.

       Ngày 24 tháng 4, năm 1985, những tên miền: cmu.edu, berkeley.edu, columbia.edu, purdue.edu, rice.edu, và ucla.edu trở thành 6 tên miền đầu tiên được đăng ký sử dụng .edu. Ngoại trừ một số ít ngoại lệ, chỉ có các tổ chức giáo dục tại Hoa Kỳ mới đăng ký các tên miền như vậy; những tổ chức giáo dục ở các nước khác thường sử dụng tên miền .edu đi liền với tên miền quốc gia cấp cao nhất tương ứng với quốc gia đó (Ví dụ: edu.vn ở Việt Nam, edu.cn ở Trung Quốc...).

       Một số quốc gia sử dụng tên miền cấp 2 để làm tên miền cho các tổ chức giáo dục (Ví dụ như: .edu.mx tại Mexico, .edu.au tại Úc, .ac.uk và .sch.uk và .ed.uk tại Anh) và một số quốc gia khác thậm chí chỉ sử dụng tên miền quốc gia (Ví dụ như: Canada, Đức, Pháp). Tại Đức, tên miền cấp 2 thường được gán thêm một tiền tố ở trước cho biết tính chất của tổ chức (Ví dụ: uni chỉ Universität, fh chỉ Fachhochschule, do đó các tên miền có dạng www.uni-erfurt.de hay
www.fh-erfurt.de...)

       Một số tên miền .edu không thuộc Mỹ ví dụ như polytechnique.edu của Pháp, tên miền solvay.edu của Bỉ, tên miền kit.edu của Đức, marianopolis của Canada, korteboskolan.edu của Thụy Điển, tên miền của Đại học Công Catalan upc.edu, uni-pr.edu của Kosovo, au.edu của Thái Lan.... Nhiều tổ chức giáo dục có tên miền gốc là một tên miền cấp 2 nhưng có một trang nhân bản có tên miền .edu, ví dụ như tên miền oxford.edu liên kết đến ox.ac.uk, open.edu liên kết đến open.ac.uk,...

 

Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi:
Hãy liên hệ: (024) 3632 0328
Đặt dịch vụ
Đặt dịch vụ thành công
Dịch vụ khác