Môi trường

Thiết bị và dụng cụ đo đạc, quan trắc kỹ thuật số

   Hiện nay có rất nhiều đơn vị, tổ chức tham gia thực hiện quan trắc môi trường với mục đích theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. Tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Hongkong, Thái Lan, Philipin… bên cạnh Trạm quan trắc tự động dày đặc thì còn có thiết bị đo và dụng cụ ký thuật số phục vụ đo nhanh, liên tục các thông số quan trắc chất lượng môi trường.
                                             

   Do các ưu điểm là vừa có chi phí đầu tư, vận hành thấp hơn, thiết bị nhỏ gọn và đơn giản hơn so với hệ thống Trạm quan trắc tự động mà vẫn có khả năng đáp ứng yêu cầu cung cấp chuỗi số liệu liên tục trong ngày quan trắc theo các mục đích sử dụng số liệu khác nhau.

   Trắc địa hay trắc đạc hay là việc đo đạc và xử lý để xác định vị trí tương đối của các điểm bề mặt trái đất để mô tả chúng nên mặt phẳng đó chính là bản đồ. Trắc địa là việc xác định tọa độ XY và độ cao Z, hình dạng, phương hướng của địa hình và địa vật trên mặt đất trong một hệ quy chiếu. Sản phẩm của ngành trắc địa có thể phục vụ cho nhiều ngành.

   Quan trắc là việc theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin số liệu quan trắc một cách tin cậy có độ chính xác cao thông qua quá trình đo đạc để đánh giá diễn biến chất lượng nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ bền vững. Tư vấn quan trắc phải am hiểu hoạt động của từng giai đoạn phát sinh nguồn thải, phục vụ cho việc lấy mẫu quan trắc đặc trưng nhất, đánh giá sát thực mức độ ô nhiễm.

   Một hệ thống  sử dụng các giá trị rời rạc (không liên tục) để đại diện cho thông tin cho đầu vào, xử lý, truyền đi, lưu trữ…. Ngược lại, các hệ thống phi số sử dụng dải các giá trị liên tục để đại diện cho thông tin. Dù các hệ thống kỹ thuật số là rời rạc, thông tin được đại diện có thể rời rạc như con số, chữ, hình tượng hay liên tục như âm thanh, hình ảnh.

      Kỹ thuật số - kiểu tín hiệu và định dạng dữ liệu trong 
ngành điện tử, sử dụng các trạng thái rời rạc. Các tín hiệu số tồn tại như các chuỗi số theo thời gian. Thường sử dụng các bit (số) "0" và "1". Từ số còn dùng để chỉ phương pháp lưu trữ dữ liệu ở dạng số (nhị phân). Ví dụ hình ảnh kỹ thuật số - nghĩa là hình được lưu trữ ở dạng số, tức các màu được mô tả bằng các bit.

 

Hệ thống đo lượng khí thải - chất thải

 

Hệ thống quan trắc khí thải tự động

Tại Việt Nam

   Hoạt động khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ đã góp phần trong việc nâng cao nâng cao hiệu quả công tác đo đạc thành lập bản đồ phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

   Đẩy mạnh ứng dụng đo đạc và bản đồ trong quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường; ứng dụng cho công tác đo đạc địa chính, ứng dụng cho công tác điều tra tài nguyên nước, ứng dụng trong lĩnh vực biển và hải đảo, ứng dụng trong giám sát tài nguyên, môi trường và phòng tránh thiên tai.

   Cho đến nay, trang thiết bị cho khoa học và công nghệ đã được Bộ TN&MT quan tâm đầu tư. Đặc biệt, Bộ đã tập trung hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ trong công tác đo đạc, thành lập bản đồ. Trình độ máy móc, trang thiết bị các đơn vị đo đạc và bản đồ thuộc Bộ TN&MT được đánh giá ở mức trung bình khá. Tuy vậy, máy móc trang thiết bị hiện đại còn chưa đáp ứng đủ so với yêu cầu đặt ra, đầu tư còn chưa đồng bộ.

   Đội ngũ cán bộ trẻ làm công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ mặc dù có tăng về số lượng, có ưu điểm về khả năng nhanh nhậy tiếp cận công nghệ mới nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tế, năng lực đề xuất các nhiệm vụ giải quyết các vấn đề lớn, cấp thiết trong ngành đo đạc và bản đồ còn hạn chế.

Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi:
Hãy liên hệ: (024) 3632 0328
Đặt dịch vụ
Đặt dịch vụ thành công
Dịch vụ khác