Hệ sinh thái khởi nghiệp

Xúc tiến thương mại giới thiệu đối tác, nhà đầu tư

   Với tình hình kinh tế hội nhập như hiện nay yếu tố cạnh trạnh là không thể không nhắc đến. Trước tình hình đó, các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai mạnh mẽ nhằm tìm kiếm thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp.

   Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

Mục đích

      Mục đích của hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Hoạt động này hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của thương nhân hiệu quả hơn.

Hoạt động

       Với đặc thù là cơ quan của Chính phủ, các cơ quan này không thực hiện hết các hình thức xúc tiến thương mại kể trên. Những hoạt động xúc tiến thương mại như khuyến mại hay trưng bày giới thiệu hàng hoá, dịch vụ chỉ do các doanh nghiệp thực hiện.

                                               
   Vai trò chủ yếu của các cơ quan, tổ chức này là hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kể trên như:

  • Tổ chức phòng trưng bày cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm xuất khẩu.
  • Làm cầu nối, trung gian giữa các doanh nghiệp
  • Hỗ trợ về thông tin bằng việc xây dựng website; phổ biến thông tin về thị trường trong ngoài nước và các văn bản pháp quy mới.
  • Tổ chức các đoàn khảo sát thị trường nước ngoài
  • Giới thiệu hoặc tổ chức (hay phối hợp tổ chức) các hội chợ quốc tế, tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp của quốc gia đối tác giao lưu, xúc tiến mua bán hàng hoá, dịch vụ.
  • Tổ chức các chương trình tập huấn về kỹ năng, cách thức tiếp cận các thị trường nước ngoài.
  • Cho gắn logo quảng cáo trên website của mình..

   Ngoài ngân sách do Chính phủ cấp hàng năm, hoạt động của các tổ chức này một phần do các tổ chức tự vận động đóng góp từ các doanh nghiệp. Phía các doanh nghiệp, họ tìm thấy lợi ích thiết thực trong việc đóng góp khi tham gia các hoạt động này như các hội chợ quốc tế hay các chương trình khảo sát thị trường nước ngoài...

Kiến thức cần có của người xúc tiến thương mại

  • Nội dung kinh doanh/ lĩnh vực kinhh doanh/ sản phẩm bạn cần mở rộng và mức độ- nhu cầu mở rộng đến mức độ nào.
  • Thị trường truyền thống, thị trường tiềm năng- khả năng hiện có và yêu cầu cần có khi mở rộng thi trường
  • Kỹ năng marketing cụ thể để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại thành công: nhận diện thị trường tiềm năng, đánh giá tiềm năng, tâm lý khách hàng và nhu cầu của đơn vị A- đối tác B, đầu tư- và được/ mất, kế hoạc tiếp cập thị trường và nhân sự trong thị trường, tiếp cận hiệu qủa và phát triển doanh thương…

Tại Việt Nam

   Từ khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc; doanh nghiệp Việt Nam “tiến ra biến lớn”, chinh phục các thị trường quốc tế. Công việc chính của những người làm công tác xúc tiến thương mại, đại diện thương mại là tạo ra các cầu nối hợp tác và phát triển thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và thế giới.

                                             

    Tại Việt Nam hiện có văn phòng của 21 tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài. Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đóng vai trò hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Hiện tại Việt Nam đã đặt Thương vụ tại 52 quốc gia và 1 thương vụ tại trụ sở Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tại Thuỵ Sĩ.

       Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam đều có tổ chức xúc tiến thương mại là Trung tâm Xúc tiến thương mại hoặc phòng Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành. Các tổ chức xúc tiến thương mại của địa phương hoạt động bằng Quỹ Xúc tiến thương mại do ngân sách của tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý cấp.

   Hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương về tổng thể cũng bao gồm các hình thức kể trên, giống như Cục Xúc tiến thương mại thuộc 
Bộ Công Thương Việt Nam nhưng quy mô nhỏ hơn và đối tượng hỗ trợ chỉ giới hạn trong phạm vi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành (không chỉ doanh nghiệp địa phương quản lý mà bao gồm cả các doanh nghiệp thuộc trung ương trên địa bàn).
Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi:
Hãy liên hệ: (024) 3632 0328
Đặt dịch vụ
Đặt dịch vụ thành công
Dịch vụ khác