Hệ sinh thái khởi nghiệp

Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp

   Xuất phát từ những tồn tại trong hệ sinh thái khởi nghiệp,Viện Phát triển Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đề xuất 3 giải pháp nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
                                             
   Thứ nhất, cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc ổn định kinh tế vĩ mô, gỡ bỏ các rào cản, nhằm tạo thêm lòng tin cho người làm kinh doanh, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.

   Thứ hai, xây dựng các chương trình hỗ trợ, khuyến khích phát triển khởi nghiệp có định hướng trong những lĩnh vực ưu tiên, đề cao tính đổi mới sáng tạo và có tính quốc tế cao hơn.

   Thứ ba, cần cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Tiếp tục đổi mới các chương trình giảng dạy ở bậc phổ thông và hoàn thiện các chương trình đào tạo doanh nhân ở các trường Đại học - Cao đẳng. Bên cạnh đó, cần phổ biến rộng rãi chương trình “Nhận thức về kinh doanh” để các cá nhân có thể tự đánh giá năng lực/điều kiện kinh doanh của mình.

   Ngoài việc thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ DNNVV, cần có cơ chế khuyến khuyến khích phát triển các mô hình tư nhân về quỹ khởi nghiệp như các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư thiên thần, quỹ huy động vốn từ cộng đồng.
                                       
   Đẩy mạnh các hoạt động liên kết giữa các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu với các doanh nghiệp để ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao.

   Xây dựng một cơ quan đầu mối tập hợp các chương trình hỗ trợ kinh doanh của Chính phủ để doanh nghiệp và những người làm kinh doanh dễ dàng tiếp cận.

Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi:
Hãy liên hệ: (024) 3632 0328
Đặt dịch vụ
Đặt dịch vụ thành công
Dịch vụ khác