Hệ sinh thái khởi nghiệp

Kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp

   Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh mẽ và tích cực trên mọi mặt đời sống – kinh tế - chính trị như góp phần giúp cải thiện dịch vụ y tế, ngân hàng, xây dựng, giáo dục, đào tạo,…và một trong số đó là cải cách hành chính công và mô hình chính phủ điện tử đóng vai trò rất quan trọng. Với việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy chính phủ một cách hiệu lực và hiệu quả, hỗ trợ truy cập tới các dịch vụ của chính phủ, cho phép truy cập nhiều hơn vào thông tin đã cho thấy những tiềm năng của mô hình két nối này và tạo nên sự thay da đổi thịt cho các quốc gia đặc biệt tại những nước đang phát triển như Việt Nam.
                                            
   Để Việt Nam hình thành được hệ sinh thái khởi nghiệp kết nối, hội tụ những người có năng lực nhiều lĩnh vực từ quản trị, công nghệ, tài chính, marketing, Thủ tướng đề xuất hình thành trung tâm khởi nghiệp Quốc gia.
                                             
   Trung tâm này đặt ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, có nhiệm vụ tăng khả năng tương tác, hưởng ứng của cộng động đồng khởi nghiệp.

   Trung tâm sẽ là nơi thu hút các doanh nhân, nhà đầu tư, phát triển công nghệ tạo thành mạng lưới mở để tập hợp nhà khởi nghiệp nhân tài trong nước và nước ngoài. 

   Nền tảng kết nối dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 là cần thiết để thúc đẩy sự bứt phá về công nghệ và thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống bởi:
 
  • Doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh về quy mô khách hàng hay doanh thu, lợi nhuận dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới…Do đó, mức độ rủi ro cũng cao hơn khởi nghiệp thông thường.
  • Do đặc thù về ngành nghề kinh doanh của những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là những ngành nghề mới phát triển, đòi hỏi đầu tư lớn về vốn và chất xám nên việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang rất được quan tâm.
Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi:
Hãy liên hệ: (024) 3632 0328
Đặt dịch vụ
Đặt dịch vụ thành công
Dịch vụ khác