Slide 1

View details
Slide 1

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là ai?
Công ty Cổ phần Dịch vụ TPP Việt Nam (Gọi tắt là TPP SERVICES) được thành lập trên cơ sở của quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership – TPP) giữa 12 nước thành viên là: Xingapo; Chilê; Niu Dilân; Brunây; Ôxtrâylia; Pêru; Malayxia; Canada; Mêhicô; Nhật Bản; Mỹ và Việt Nam, hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0107374706 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà nội cấp ngày 28/03/2016, mục tiêu chính là nghiên cứu và chuẩn hóa các dịch vụ cho đối tượng là người nước ngoài khi tham gia đầu tư tại Việt Nam.
View details
Chúng tôi là ai?
Văn hóa doanh nghiệp
View details
Văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp
Nhân sự
View details
Nhân sự
Nhân sự
Lịch sử phát triển
View details
Lịch sử phát triển
Lịch sử phát triển
99
Dự án toàn cầu
87
Khách hàng tiềm năng
79
Giải thưởng quốc tế
68
Giải thưởng trong nước

Our capacity

Quản lý dự án
Thiết kế tổng quan
Tư vấn chiến lược
Tư vấn hạch toán
Quản lý dự án
Thiết kế tổng quan

Trở thành đối tác của chúng tôi

TPP Services xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trên toàn cầu. Để đạt được tầm nhìn là dẫn dắt doanh nghiệp bạn đến thành công, chúng tôi cần đảm bảo rằng chính chúng tôi cũng đang dẫn dắt doanh nghiệp của mình đến thành công. Các mối quan hệ chặt chẽ với đối tác đã giúp chúng tôi gia tăng tốc độ, sức mạnh, tính nhanh nhẹn và sự tin cậy, và nhờ đó chúng tôi có thể mang lại các giải pháp tốt nhất cho nhiều doanh nghiệp tại nhiều địa điểm hơn trên toàn cầu.

Chúng tôi liên tục xem xét và hợp tác với các đối tác khác. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành đối tác của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về quyền lợi và điều kiện hợp tác.

Sản phẩm của Việt Nam

Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm mới, các sản phẩm phát triển đa dạng hơn hoặc đã thay đổi về tính chất. Xuất phát từ yêu cầu phản ánh cơ cấu nền kinh tế – sản phẩm trong điều kiện mới, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Cơ sở hạ tầng

Trong thập niên vừa qua tổng đầu tư hạ tầng ở Việt Nam đã chiếm bình quân hơn 10% GDP, vượt qua khỏi các nền kinh tế Đông Á vốn nổi tiếng về mức đầu tư cơ sở hạ tầng cao (các nước thành công phải cung cấp được cơ sở hạ tầng cần thiết cho nền kinh tế và cho xã hội để duy trì tăng trưởng).

Lợi thế cạnh tranh

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) thực hiện tại 140 nước cho thấy, Việt Nam đứng thứ 56 trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2015 – 2016, tăng 12 bậc so với vị trí 68 trong giai đoạn 2014 - 2015. Trong đó, chỉ số cạnh tranh của cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam tăng tới 9 bậc, từ vị trí thứ 76 trong giai đoạn 2014 – 2015 lên vị trí 67.