Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Eco Global (Eco Global Corp) được thành lập trên cơ sở của quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP), tên khác: TPP11 là một Hiệp định về nguyên tắc thương mại giữa giữa Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, México, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
 

CPTPP bao gồm hầu hết các điều khoản của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng bỏ qua 22 điều khoản được Mỹ ủng hộ trong khi bị các quốc gia khác chống lại; và hạ thấp ngưỡng bắt buộc để không cần có sự tham gia của Mỹ. TPP đã được ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2016, nhưng không bao giờ có hiệu lực sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định.
 
Tất cả các bên ký tên ban đầu của TPP - ngoại trừ Mỹ - đồng ý vào tháng 5 năm 2017 để khôi phục lại hiệp định và đã đạt được thỏa thuận vào tháng 1 năm 2018 để ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Lễ ký kết chính thức được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 tại Santiago, Chile.
 
Việc thỏa thuận tham gia xác định rằng nó có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi được phê chuẩn bởi ít nhất 50% số quốc gia ký (sáu trong mười một nước tham gia). Quốc gia thứ sáu phê chuẩn thỏa thuận này là Úc ngày 31 tháng 10, với thỏa thuận có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018

Phê chuẩn:
Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Mexico trở thành quốc gia đầu tiên hoàn thành thủ tục phê chuẩn trong nước của CPTPP, với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto nêu rõ: "Với thỏa thuận thế hệ mới này, Mexico đa dạng hóa quan hệ kinh tế với thế giới và thể hiện cam kết cởi mở và giao dịch tự do.

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2018, Nhật Bản trở thành quốc gia thứ hai phê chuẩn thỏa thuận. 
Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Singapore trở thành nước thứ ba phê chuẩn thỏa thuận và gửi văn bản phê chuẩn của nước này. 

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2018, Quốc hội Úc thông qua luật pháp liên quan thông qua Thượng viện Úc. Việc phê chuẩn chính thức được gửi vào thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, New Zealand phê chuẩn CPTPP, nâng số quốc gia đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận lên con số 4.

Cũng vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, Canada đã thông qua và đạt được đồng ý của hoàng gia cho CPTPP. Việc phê chuẩn chính thức được gửi vào thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Vào ngày 2 tháng 11 năm 2018, Hiệp định toàn diện và tiến bộ đối với quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương và các tài liệu liên quan đã được trình lên Quốc hội Việt Nam để phê chuẩn. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết phê chuẩn CPTPP. Việc phê chuẩn chính thức được gửi vào ngày 15 tháng 11 năm 2018.