Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Trên 90% khách hàng đã có trải nghiệm tuyệt vời. Tìm hiểu các dịch vụ nổi bật của chúng tôi tại đây!

Chi tiết
Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Trên 90% khách hàng đã có trải nghiệm tuyệt vời. Tìm hiểu các dịch vụ nổi bật của chúng tôi tại đây!

Chi tiết
Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Trên 90% khách hàng đã có trải nghiệm tuyệt vời. Tìm hiểu các dịch vụ nổi bật của chúng tôi tại đây!

Chi tiết
Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Trên 90% khách hàng đã có trải nghiệm tuyệt vời. Tìm hiểu các dịch vụ nổi bật của chúng tôi tại đây!

Chi tiết
Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Trên 90% khách hàng đã có trải nghiệm tuyệt vời. Tìm hiểu các dịch vụ nổi bật của chúng tôi tại đây!

Chi tiết
Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!

Trên 90% khách hàng đã có trải nghiệm tuyệt vời. Tìm hiểu các dịch vụ nổi bật của chúng tôi tại đây!

Chi tiết
Chào mừng Quý khách đến với Eco Global!
Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết
Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo
Tin sinh học
Chi tiết
Tin sinh học
Tin sinh học
Chuyển hoá và lưu trữ các nguồn năng lượng tái tạo
Chi tiết
Chuyển hoá và lưu trữ các nguồn năng lượng tái tạo
Chuyển hoá và lưu trữ các nguồn năng lượng tái tạo
Công nghệ vật liệu nano
Chi tiết
Công nghệ vật liệu nano
Công nghệ vật liệu nano
Ảo hoá và tính toán đám mây
Chi tiết
Ảo hoá và tính toán đám mây
Ảo hoá và tính toán đám mây
Điện tử linh hoạt
Chi tiết
Điện tử linh hoạt
Điện tử linh hoạt
Hệ thống thiết bị ngôi nhà thông minh
Chi tiết
Hệ thống thiết bị ngôi nhà thông minh
Hệ thống thiết bị ngôi nhà thông minh
Phần mềm xử lý thông tin Y - Sinh
Chi tiết
Phần mềm xử lý thông tin Y - Sinh
Phần mềm xử lý thông tin Y - Sinh
Tên miền .vn
Chi tiết
Tên miền .vn
Tên miền .vn
Tên miền .org
Chi tiết
Tên miền .org
Tên miền .org
Tên miền .com
Chi tiết
Tên miền .com
Tên miền .com
Tên miền .xyz
Chi tiết
Tên miền .xyz
Tên miền .xyz
Tên miền .asia
Chi tiết
Tên miền .asia
Tên miền .asia
Tên miền .net
Chi tiết
Tên miền .net
Tên miền .net
Tên miền .edu
Chi tiết
Tên miền .edu
Tên miền .edu
Tên miền .biz
Chi tiết
Tên miền .biz
Tên miền .biz
Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật
Chi tiết
Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật
Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật
Nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường
Chi tiết
Nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường
Nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường
Xúc tiến thương mại giới thiệu đối tác, nhà đầu tư
Chi tiết
Xúc tiến thương mại giới thiệu đối tác, nhà đầu tư
Xúc tiến thương mại giới thiệu đối tác, nhà đầu tư
Kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp
Chi tiết
Kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp
Kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp
Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp
Chi tiết
Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp
Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp
Thương mại hoá công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam
Chi tiết
Thương mại hoá công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam
Thương mại hoá công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam
Xây dựng Cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
Chi tiết
Xây dựng Cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
Xây dựng Cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp công nghệ quốc gia với quy mô quốc tế
Chi tiết
Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp công nghệ quốc gia với quy mô quốc tế
Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp công nghệ quốc gia với quy mô quốc tế
Vật liệu tích trữ và chuyển hoá năng lượng mới
Chi tiết
Vật liệu tích trữ và chuyển hoá năng lượng mới
Vật liệu tích trữ và chuyển hoá năng lượng mới
Vật liệu siêu dẻo, siêu bền, siêu nhẹ, thân thiện với môi trường
Chi tiết
Vật liệu siêu dẻo, siêu bền, siêu nhẹ, thân thiện với môi trường
Vật liệu siêu dẻo, siêu bền, siêu nhẹ, thân thiện với môi trường
Hệ thống thiết bị điều khiển thông minh cho nhà lưới, nhà kính
Chi tiết
Hệ thống thiết bị điều khiển thông minh cho nhà lưới, nhà kính
Hệ thống thiết bị điều khiển thông minh cho nhà lưới, nhà kính
Hệ thống thiết bị chế biến và bảo quản thực phẩm có quy mô công nghiệp
Chi tiết
Hệ thống thiết bị chế biến và bảo quản thực phẩm có quy mô công nghiệp
Hệ thống thiết bị chế biến và bảo quản thực phẩm có quy mô công nghiệp
Máy canh tác, chăm sóc, thu hoạch và sau thu hoạch thế hệ mới
Chi tiết
Máy canh tác, chăm sóc, thu hoạch và sau thu hoạch thế hệ mới
Máy canh tác, chăm sóc, thu hoạch và sau thu hoạch thế hệ mới
Bộ KIT chẩn đoán các loại bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm cho người
Chi tiết
Bộ KIT chẩn đoán các loại bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm cho người
Bộ KIT chẩn đoán các loại bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm cho người
Bộ KIT chẩn đoán một số bệnh của cây trồng, vật nuôi
Chi tiết
Bộ KIT chẩn đoán một số bệnh của cây trồng, vật nuôi
Bộ KIT chẩn đoán một số bệnh của cây trồng, vật nuôi
Hệ thống phát điện dùng năng lượng gió, mặt trời
Chi tiết
Hệ thống phát điện dùng năng lượng gió, mặt trời
Hệ thống phát điện dùng năng lượng gió, mặt trời
Bộ biến đổi điện năng thông minh từ năng lượng gió và mặt trời
Chi tiết
Bộ biến đổi điện năng thông minh từ năng lượng gió và mặt trời
Bộ biến đổi điện năng thông minh từ năng lượng gió và mặt trời
Thiết bị biến đổi điện tử công suất dùng cho trạm phát điện năng lượng tái tạo
Chi tiết
Thiết bị biến đổi điện tử công suất dùng cho trạm phát điện năng lượng tái tạo
Thiết bị biến đổi điện tử công suất dùng cho trạm phát điện năng lượng tái tạo
Thiết bị và dụng cụ đo đạc, quan trắc kỹ thuật số
Chi tiết
Thiết bị và dụng cụ đo đạc, quan trắc kỹ thuật số
Thiết bị và dụng cụ đo đạc, quan trắc kỹ thuật số
Công nghệ vi sinh xử lý phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường
Chi tiết
Công nghệ vi sinh xử lý phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường
Công nghệ vi sinh xử lý phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường
Bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên
Chi tiết
Bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên
Bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên
Phát triển trồng cây dược liệu
Chi tiết
Phát triển trồng cây dược liệu
Phát triển trồng cây dược liệu
Phát triển nguồn giống dược liệu
Chi tiết
Phát triển nguồn giống dược liệu
Phát triển nguồn giống dược liệu
Quy hoạch hệ thống các cơ sở sơ chế, chế biến, chiết xuất và bảo quản dược liệu
Chi tiết
Quy hoạch hệ thống các cơ sở sơ chế, chế biến, chiết xuất và bảo quản dược liệu
Quy hoạch hệ thống các cơ sở sơ chế, chế biến, chiết xuất và bảo quản dược liệu
Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết
Thu gom rác thải không độc hại
Thu gom rác thải không độc hại
Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết
Thu gom rác thải độc hại
Thu gom rác thải độc hại
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Chi tiết
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết
Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Tái chế phế liệu
Chi tiết
Tái chế phế liệu
Tái chế phế liệu
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải
Chi tiết
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải

Liên hệ với chúng tôi

Our team is ready to support your next project, so contact Eco Global today!
 
Gửi liên hệ

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung
Công ty Cổ phần Eco Global (Eco Global Corp) được thành lập trên cơ sở của quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP), tên khác: TPP11 là một Hiệp định về nguyên tắc thương mại giữa giữa Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, México, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

CPTPP bao gồm hầu hết các điều khoản của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng bỏ qua 22 điều khoản được Mỹ ủng hộ trong khi bị các quốc gia khác chống lại; và hạ thấp ngưỡng bắt buộc để không cần có sự tham gia của Mỹ. 

TPP đã được ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2016, nhưng không bao giờ có hiệu lực sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định. Tất cả các bên ký tên ban đầu của TPP - ngoại trừ Mỹ - đồng ý vào tháng 5 năm 2017 để khôi phục lại Hiệp định và đã đạt được thỏa thuận vào tháng 01 năm 2018 để ký kết CPTPP. Lễ ký kết chính thức được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 tại Santiago, Chile.
Chi tiết
Giới thiệu chung
Mục tiêu
Chi tiết
Mục tiêu
Mục tiêu
Tầm nhìn
Chi tiết
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Chi tiết
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi
Chi tiết
Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi
Nhân sự
Chi tiết
Nhân sự
Nhân sự
Văn hóa doanh nghiệp
Chi tiết
Văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp
21
Dự án toàn cầu
1001
Khách hàng
19
Giải thưởng quốc tế
28
Giải thưởng trong nước

Năng lực Eco Global

Tên miền
Công nghệ cao
Môi trường
Sản phẩm Eco
Hệ sinh thái KN
Phát triển dược liệu

Tin tức nổi bật

Cho Đất Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Cho Đất Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Thứ hai, 11-02-2019 (Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, năm nay, với khí thế ...
Chi tiết
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Phải duy trì tăng trưởng cao trong thời gian dài

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Phải duy trì tăng trưởng cao trong thời gian dài

Ngày 09/02/2019 (Chinhphu.vn) - Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí ...
Chi tiết
Thế giới đang trải qua những năm nóng nhất trong lịch sử
Thứ bảy, 09-02-2019 (TBTCO) - Tổ chức Khí tượng thế ...
Chi tiết
Dấu ấn du lịch Việt Nam qua 3 công trình lớn
Thứ bảy, 09-02-2019 (Dân Việt) Năm 2018, ngoài thành tích ...
Chi tiết
Đánh thức tiềm năng thương mại điện tử ở Việt Nam
Thứ bảy, 09-02-2019 (VOV.VN) - Thương mại điện tử ...
Chi tiết

Trở thành đối tác Eco Global

Eco Global xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các nhà sản xuất hàng đầu trên toàn cầu. Để đạt được tầm nhìn là dẫn dắt doanh nghiệp bạn đến thành công, chúng tôi cần đảm bảo rằng chính chúng tôi cũng đang dẫn dắt doanh nghiệp của mình đến thành công. Các mối quan hệ chặt chẽ với đối tác đã giúp chúng tôi gia tăng tốc độ, sức mạnh, tính nhanh nhẹn và sự tin cậy, và nhờ đó chúng tôi có thể mang lại các giải pháp tốt nhất cho nhiều doanh nghiệp tại nhiều địa điểm hơn trên toàn cầu.

Chúng tôi liên tục xem xét và hợp tác với các đối tác trên toàn cầu. Nếu quý khách quan tâm đến việc trở thành đối tác của chúng tôi, vui lòng liên hệ để hiểu thêm về quyền lợi và điều kiện hợp tác.

Lợi thế cạnh tranh

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018 (The Global Competitiveness Report 2018), trong đó xếp hạng Việt Nam đứng vị trí thứ 77 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng. Năm nay, 5 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng lần lượt là Mỹ, Singapore, Đức, Thụy Sỹ, Nhật Bản. Với vị trí xếp hạng này, Việt Nam đã tụt 3 bậc so với năm trước (năm trước Việt Nam xếp thứ 74/135). Tuy nhiên, tính theo thang điểm 0-100 điểm của bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam đạt 58,1 điểm, tăng nhẹ so với mức 57,9 điểm vào năm 2017. 

Cơ sở hạ tầng

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019, ngày 16/1 tại Hà Nội, Ban Kinh tế TW phối hợp với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức Hội thảo “Quản trị, huy động vốn và phát triển cơ sở hạ tầng - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam”. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nêu rõ: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định 3 đột phá chiến lược của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong đó, xây dựng một hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại tập trung vào giao thông và hạ tầng đô thị.

Sản phẩm của Việt Nam

Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm mới, các sản phẩm phát triển đa dạng hơn hoặc đã thay đổi về tính chất. Xuất phát từ yêu cầu phản ánh cơ cấu nền kinh tế – sản phẩm trong điều kiện mới, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Theo đó, hệ thống sản phẩm được chia thành 7 cấp: Năm cấp đầu (cấp 1 đến cấp 5) về cơ bản giống Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; cấp 6 - nhóm sản phẩm và cấp 7 - sản phẩm. Quyết định cũng nêu rõ nội dung của các cấp sản phẩm Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2018.

Khách hàng - Đối tác

IBM
JCB
WB
Mobifone
JICA
Google
FPT
Viettel
Oracle
IDG
Vingroup
CITI
ANZ
HSBC
VCB
MIZUHO
VJA
VNA